Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" oferuje darmowe porady prawne świadczone przez radców prawnych oraz adwokatów w Niezależnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej-Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego mieszczącym się w Krakowie pod adresem ul. Topolowa 48/2, 31-506 Kraków. Prawnicy pełnią swój dyżur zgodnie z następującym harmonogramem:

Z darmowych porad prawnych w w/w Punkcie, inaczej niż pozostałych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej może skorzystać KAŻDY niezależnie od jego sytuacji materialnej. Zakres pomocy prawnej obejmuje poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Jedynym warunkiem skorzystania z darmowej porady prawnej pozostaje wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu 12 307 00 00 (numer telefoniczny pozostaje czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00) lub korzystając z narzędzia do umawiania terminów.


Z przykrością informujemy, iż nie świadczymy pomocy prawnej drogą telefoniczną lub mailową.

Sposób oraz zasady świadczenia darmowych porad prawnych w Niezależnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej- Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego reguluje Regulamin do ściągnięcia w dziale "Do pobrania".


Punkt pozostaje zorganizowany we współpracy z jednostami szczebla powiatowego, będąc częścią realizacji zleconych zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.


Dodatkowo, zapraszamy Państwa do skorzystania z Punktu Nieodpłątnego Poradnictwa Obywatelskiego w Liszkach, dostępnego pod adresem Liszki 206. Punkt pozostaje czynny we wtorki w godzinach od 9.00-15.00. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu 12 307 00 00. Dyżury w Punkcie sprawuje radca prawny.