Jeżeli masz problem prawny nie działaj na oślep gdyż "każdy ma tyle praw ile zna".

Wyżej wskazany Punkt Pomocy Prawnej świadczy darmowe porady prawne dla wszystkich osób bez konieczności spełniania jakichkolwiek kryteriów. Nie udzielamy porad prawnych telefonicznie. Więcej na temat Krakowskiego Niezależnego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w zakładce "Kraków".
 

Mamy przyjemność Poinformować Państwa, iż od 2016 roku "Consilium" prowadzi System Darmowej Pomocy Prawnej oferujący świadczenie darmowych porad prawnych przez radców prawnych oraz adwokatów w wybranych lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.
 

Bez umawiania się, możesz uzyskać również pomoc adwokata lub radcy prawnego w jednym z piętnastu prowadzonych przez nas Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Województwa Małopolskiego. Każdy z piętnastu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działa po 20 godzin tygodniowo. W godzinach działania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej możesz skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Sprawdź czy jesteś uprawniony, lokalizacje, harmonogramy, kryteria i zasady działania w każdym z siedmiu Powiatów z którymi realizujemy powierzone nam zadania publiczne:

Czernichów: Czernichów 2 (siedziba Urzędu Gminy Czernichów)

Poniedziałek:od godz.  14.00 do 18.00
Wtorek:od godz.  11.00 do 15.00
Środa:od godz.  11.00 do 15.00
Czwartek:od godz.  08.00 do 12.00
Piątek:od godz.  08.00 do 12.00


 

Luborzyca: Luborzyca 97 (siedziba Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

Poniedziałek:od godz.  09.00 do 16.00
Wtorek:od godz.  12.00 do 15.00
Środa:od godz.              –
Czwartek:od godz.  12.00 do 15.00
Piątek:od godz.  08.00 do 15.00


 

Michałowice: Plac Józefa Piłsudskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy Michałowice)

Poniedziałek:od godz.  14.00 do 18.00
Wtorek:od godz.  12.00 do 16.00
Środa:od godz.  12.00 do 16.00
Czwartek:od godz.  12.00 do 16.00
Piątek:od godz.  11.00 do 15.00


 

Skała: ul. Bohaterów Września 42 (siedziba Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, Filia w Skale)

Poniedziałek:od godz.  13.00 do 17.00
Wtorek:od godz.  11.00 do 15.00
Środa:od godz.  11.00 do 15.00
Czwartek:od godz.  09.00 do 13.00
Piątek:od godz.  08.00 do 12.00


 

Słomniki: ul. Tadeusza Kościuszki 29

Poniedziałek:od godz.  14.00 do 18.00
Wtorek:od godz.  16.00 do 20.00
Środa:od godz.  14.00 do 18.00
Czwartek:od godz.  14.00 do 18.00
Piątek:od godz.  14.00 do 18.00


 

Sułszowa: Sułszowa I 80 (siedziba Urzędu Gminy Sułszowa)

Poniedziałek:od godz.  09.15 do 13.15
Wtorek:od godz.  07.30 do 11.30
Środa:od godz.  07.30 do 11.30
Czwartek:od godz.  07.30 do 11.30
Piątek:od godz.  07.30 do 11.30


 

Zobacz więcej na http://darmoweporady-krk.pl/

Krynica-Zdrój: ul. Nadbrzeżna 3 (pokój nr 2) (budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II)

Poniedziałek:od godz.  9.00 do 13.00
Wtorek:od godz.  9.00 do 13.00
Środa:od godz.  9.00 do 13.00
Czwartek:od godz.  9.00 do 13.00
Piątek:od godz.  9.00 do 13.00


 

Piwniczna-Zdrój: ul. Zdrojowa 1 (budynek Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej- Zdroju)

Poniedziałek:od godz.  9.00 do 13.00
Wtorek:od godz.  9.00 do 13.00
Środa:od godz.  9.00 do 13.00
Czwartek:od godz.  9.00 do 13.00
Piątek:od godz.  9.00 do 13.00


 

Zobacz więcej na http://darmoweporady-nowysacz.pl/

Andrychów: ul. Starowiejska 22b (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie)

Poniedziałek:od godz.  12.00 do 16.00
Wtorek:od godz.  10.00 do 14.00
Środa:od godz.  08.00 do 12.00
Czwartek:od godz.  14.00 do 18.00
Piątek:od godz.  12.00 do 16.00


 

Wadowice: ul. Emili i Karola Wojtyłów 4 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach)

Poniedziałek:od godz.  12.00 do 16.00
Wtorek:od godz.  10.00 do 14.00
Środa:od godz.  08.00 do 12.00
Czwartek:od godz.  14.00 do 18.00
Piątek:od godz.  12.00 do 16.00


 

Kalwaria Zebrzydowska: al. Jana Pawła II 7 (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej)

Poniedziałek:od godz.  12.00 do 16.00
Wtorek:od godz.  10.00 do 14.00
Środa:od godz.  14.00 do 18.00
Czwartek:od godz.  14.00 do 18.00
Piątek:od godz.  12.00 do 16.00


 

Zobacz więcej na http://darmoweporady-wadowicki.pl/

Klucze: ul. Partyzantów 1, pok. nr 119 (budynek Urzędu Gminy Klucze).

Poniedziałek:od godz.  11.00 do 15.00
Wtorek:od godz.  08.00 do 12.00
Środa:od godz.  08.00 do 12.00
Czwartek:od godz.  11.00 do 15.00
Piątek:od godz.  08.00 do 12.00


 

Zobacz więcej na http://darmoweporady-olkusz.pl/

Jordanów: ul. Mickiewicza 2, (budynek Urzędu Gminy Jordanów)

Poniedziałek:od godz.  07.30 do 11.30
Wtorek:od godz.  13.00 do 17.00
Środa:od godz.  07.30 do 11.30
Czwartek:od godz.  07.30 do 11.30
Piątek:od godz.  07.30 do 11.30


 

Zobacz więcej na http://darmoweporady-suski.pl/

Urząd Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72 - Poniedziałek - Piątek w godzinach: 12.00 - 16.00

Pałecznica, Gminne Centrum Kultury, ul. Strażacka 3 - Poniedziałek w godzinach: 9.00 - 13.00

Urząd Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14  - Wtorek w godzinach: 9.00 - 13.00

Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74 - Środa w godzinach: 9.00 - 13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy, Koniusza 1 - Czwartek w godzinach: 9.00 - 13.00

VI Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji Nowego Brzeska ul. Piłsudskiego 17a,  - Piątek w godzinach: 9.00 - 13.00

Szczucin: ul. Witosa 2 (budynek Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych)

Poniedziałek:od godz.  12.00 do 16.00
Wtorek:od godz.  12.00 do 16.00
Środa:od godz.  12.00 do 16.00
Czwartek:od godz.  12.00 do 16.00
Piątek:od godz.  12.00 do 16.00


 

Zobacz więcej na http://darmoweporady-dabrowski.pl/

Mini Blog

Nieobecność w pracy wywołana chorobą jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Absencje chorobowe pracownika powodują dla pracodawcy liczne problemy natury organizacyjnej, zmuszając go do zmiany rozkładów czasu pracy, planów urlopów, jak również zatrudniania nowych pracowników lub zwiększania obciążenia innych. Skutkuje to powstaniem negatywnych konsekwencji finansowych dla pracodawcy oraz obniżeniem jego konkurencyjności. W związku z tym należy postawić pytanie, czy nieobecność w pracy wywołana chorobą może stanowić...

Ustanowienie, a zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Najprostszą drogą (zakładającą jednak chęć polubownego rozwiązania sporu, o którą najczęściej jest wyjątkowo trudno), zmierzającą ku zapewnieniu dostępu nieruchomości do drogi publicznej zdaje się pozostawać ustanowienie służebności drogi koniecznej w drodze umowy sporządzanej przez właścicieli nieruchomości w formie aktu notarialnego. Z treści obowiązujących regulacji (art. 245 § 2 k.c.) wynika, co prawda iż w/w forma...

Zasiedzenie nieruchomości-na czym polega i jak można uzyskać jego stwierdzenie?

1.Zasiedzenie – pojęcie W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, iż „Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy (a także niektórych innych praw, np. służebności) przez długotrwały upływ czasu związany z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez osobę niebędącą właścicielem (posiadacza samoistnego). Stanowi zatem instrument korekty stosunków własnościowych, polegającej na usankcjonowaniu zadawnionych stanów faktycznych”. Wskazać w tym miejscu należy,...

Alimentacja rodziców względem dziecka- podstawowe informacje

1.Kiedy dziecku należą się alimenty? Do kiedy można pobierać alimenty? Zgodnie z art.  128. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako krio) – obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Natomiast zgodnie z art.  133. §  1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka,...

Instytucja Zwolnienia od kosztów sądowych osoby fizycznej w postępowaniu cywilnym

Zasady ponoszenia kosztów sądowych przez strony postępowania cywilnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.). O obowiązku poniesienia przez stronę kosztów postępowania sąd rozstrzyga w orzeczeniu końcowym. Regułą w postępowaniu procesowym pozostaje, iż strona przegrywająca spór obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia...

Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu cywilnym

Kto i w jakich sytuacjach może skorzystać z pełnomocnika z urzędu? O tym czy konkretna osoba pozostaje w danej sprawie uprawniona do pozyskania pełnomocnika z urzędu decyduje kilka czynników, a ostateczna decyzja każdorazowo należy do sądu rozpoznającego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd rozpoznając wniosek będzie miał na względzie aspekt majątkowy oraz charakter sprawy...

Zawieszenie egzekucji w powództwie przeciwegzekucyjnym.

MCP  Comments (0)
Jeśli po powstaniu tytułu egzekucyjnego (np. po wydaniu wyroku lub nakazu zapłaty) nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części. Sytuacja taka może mieć miejsce np. jeżeli po wydaniu orzeczenia dłużnik spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela, a ten...

Program Rodzina 500+ furtką dla dłużników alimentacyjnych?

MCP  Comments (0)
Założeniem programu „Rodzina 500+” miało być przede wszystkim wsparcie finansowe i poprawa bytu osób wychowujących dzieci. Dofinansowanie rodzin miało przyczynić się do częściowego pokrycia wydatków z tym związanych. Program miał być impulsem dla polskich rodzin, które często z powodu trudnej sytuacji finansowej nie decydowały się na kolejne dziecko. Planowanym rezultatem miało być zwiększenie dzietności oraz...