Darmowa pomoc prawna dla organizacji pozarządowych

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Conslilium” wspiera Fundację Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego w realizacji zadania publicznego województwa małopolskiego polegającego na prowadzeniu dwóch z pięciu Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, mieszczących się odpowiednio w Wadowicach (subregion Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty wadowicki, chrzanowski, olkuski i oświęcimski) oraz Tarnowie (subregion Tarnowski, obejmujący m. Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski).

Pomoc świadczona w ramach dyżurów w MORSO działających w Wadowicach i Oświęcimiu obejmuje poradnictwo stacjonarne, elektroniczne, telefoniczne i mobilne dla organizacji pozarządowych, w tym w szczególności:

1). wsparcie prawne polegające na doradztwie i pomocy prawnej w prowadzeniu bieżącej działalności organizacji;

2). wsparcie i pomoc w ubieganiu się o środki na rzecz organizacji, w tym granty i inne formy dofinansowania dla organizacji pozarządowych,

3). wsparcie z zakresu funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu działania organizacji pozarządowych, w tym m. in.: z różnych aspektów finansowania organizacji; pozyskiwania funduszy; pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości i księgowości dla organizacji pozarządowych; ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych itp.

4). pomoc dotyczącą realizacji zadań publicznych oraz dofinansowań, w tym wsparcie w pisaniu wniosków do podmiotów prywatnych i publicznych.

Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, świadczą również pomoc na rzecz mieszkańców subregionów w zakresie:

1). doradztwa i pomocy w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych;

2). pomocy i doradztwa mieszkańcom danego subregionu w zakresie przygotowywania własnych propozycji zadań do III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w tym pomocy w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw środowisk lokalnych dla zgłaszania zadań.

W celu darmowego skorzystania ze wsparcia, umów się i przyjdź do jednego z naszych ośrodków w Wadowicach lub Oświęcimiu, lub skontaktuj się z nami. Sposób oraz zasady świadczenia pomocy w MORSO w Tarnowie oraz Wadowicach reguluje Regulamin. Więcej informacji na www.malopolska.pl/

Małopolski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego w Tarnowie ul. Krakowska 6 p. I

tel. 513 189 549; e-mail: grz.kabala@gmail.com

poniedziałek: od 8.00 do 16.00

wtorek: od 13.00 do 16.00

środa: od 13.00 do 16.00

czwartek: od 8.00 do 16.00

piątek: od 8.00 do 16.00

Małopolski Ośrodek Społeczeństwa Obywatelskiego w Wadowicach ul. Żwirki i Wigury 10/5

Tel. 604-722-932; e-mail: radca@eg-kancelaria.pl

poniedziałek: od 7.00 do 13.00

wtorek: od 8.00 do 14.00

środa: od 9.30 do 15.30

czwartek: od 8.00 do 14.00

piątek: od 7.00 do 13.00

Pozostałe MORSO, działające na terenie małopolski:

Subregion sądecki- ul. Jagiellońska 18, I p. 33-300 Nowy Sącz

Subregion podhalański- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Wiśniowa 320,32-412 Wiśniowa

Krakowski Obszar Metropolitarny- ul. Leśna 13 A, 32-400 Myślenice, ul. Krasieckiego 18, Kraków

Aktualności o realizacji zadania znajdziesz na Fanpage Fundacji Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego.


 

„Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego”